Giỏ hàng:(0)

DANH MỤC SẢN PHẨM

TỪ VỰNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP VĂN PHÒNG CÓ PHIÊN ÂM

Chủ đề “ từ vựng tiếng anh chủ đề văn phòng có phiên âm” chưa bao giờ hết “ hot” phải không nào! An Thịnh Phát xin được tiếp tục chủ đề này với nhiều từ vựng thú vị, hy vọng sẽ bổ sung kho từng vựng tiếng Anh phong phú của bạn.

sau đây chúng ta đã được làm quen với các từ vựng chủ đề về công ty,các khái niệm văn phòng cơ bản,.. được sử dụng phổ biến trong các cuộc giao tiếp ở văn phòng như giao tiếp thông thường giữa đồng nghiệp hoặc giao tiếp với đối tác, khách hàng của công ty. Để tăng phần hấp dẫn, xin gửi đến các bạn bộ từ vựng tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông qua hình ảnh minh họa để các bạn có thể ghi nhớ dễ dàng nhất.

TỪ VỰNG TIẾNG ANH GIAO TIẾP VĂN PHÒNG CÓ PHIÊN ÂM

Sau đây, An Thịnh Phát xin chia sẻ với các bạn 60 từ vựng tiếng Anh giao tiếp văn phòng có phiên âm thường gặp để bạn tìm hiểu. Với các từ vựng này, bạn sẽ nhận thấy nhiều từ quen thuộc nhưng chưa chắc bạn đã hiểu chính xác nghĩa của từ cũng như cách phát âm chuẩn nhất. Vì vậy, bạn hãy bắt đầu học và ghi nhớ ngay các từ vựng tiếng Anh sau đây nhé:

Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
Handshake /ˈhænd.ʃeɪk/ Bắt tay
Presentation /,prezen’teiʃn/ Bài thuyết trình
Meeting room /’mi:tiɳ, rum/ Phòng họp
Junk mail /ˈdʒʌŋk ˌmeɪl/ Thư rác
Mailbox /ˈmeɪl.bɒks/ Hộp thư
Brief /briːf/ Bản tóm tắt
Briefcase /ˈbriːf.keɪs/ Hộp đựng tài liệu
Copyright /ˈkɒp.i.raɪt/ Bản quyền
Database /ˈdeɪ.tə.beɪs/ Dữ liệu
Deadline /ˈded.laɪn/ Thời hạn
Duty /ˈdʒuː.ti/ Nhiệm vụ
Interview /ˈɪn.tə.vjuː/ Phỏng vấn
Network /ˈnet.wɜːk/ Mạng lưới
Signature /ˈsɪɡ.nə.tʃər/ Chữ ký
Statement /ˈsteɪt.mənt/ Lời phát biểu
Retire / rɪˈtaɪər/ Nghỉ hưu
Workspace /ˈwɜːkspeɪs/ Không gian làm việc
Resign /rɪˈzaɪn/ Từ chức
Password /ˈpɑːs.wɜːd/ Mật khẩu
Competition /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/ Cạnh tranh
Bonus /ˈbəʊ.nəs/ Tiền thưởng
Personal mail /ˈpɜː.sən.əl, meɪl/ Thư cá nhân
Timekeeping /ˈtaɪmˌkiː.pɪŋ/ Theo dõi thời gian làm việc
Company car /ˌkʌm.pə.ni ˈkɑːr/ Xe công
Print /prɪnt/ In ấn
Photocopier /ˈfəʊ.təʊˌkɒp.i.ər/ Máy phoptocopy
Budget /ˈbʌdʒ.ɪt/ Ngân sách, quỹ
Guidebook /ˈɡaɪd.bʊk/ Sách hướng dẫn
Win – win /wɪn/, /wɪn/ Phương pháp làm việc cả 2 cùng có lợi
CV /ˌsiːˈviː/ Hồ sơ cá nhân
Full- time /ˌfʊl ˈtaɪm/ Làm toàn thời gian
Part – time / ́pa:t ̧taim/ Làm bán thời gian
Permanent /ˈpɜː.mə.nənt/ Dài hạn
Temporary /ˈtem.pər.ər.i/ Tạm thời
Starting date /ˈstɑː.tɪŋ ˌdeɪt/ Ngày bắt đầu
Leaving date
/LI:VꞮŊ, DEꞮT/

 

Ngày nghỉ việc
Maternity leave /məˈtɜː.nə.ti ˌliːv/ Nghỉ thai sản
Working time /ˈwɜː.kɪŋ, taɪm/ Thời gian làm việc
Working conditions /ˈwɜː.kɪŋ, kənˈdɪʃ.ən/ Điều kiện làm việc
Accommodation /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/ Điều kiện ăn ở
Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔː.rəns/ Bảo hiểm sức khỏe
Social insurance /ˌsəʊ.ʃəl ɪnˈʃɔː.rəns/ Bảo hiểm xã hội
Promotion /prəˈməʊ.ʃən/ Thăng chức
To Fire someone /faɪər/ Sa thải ai đó
To get the sack /sæk/ Bị sa thải
Salary /ˈsæl.ər.i/ Lương
Holiday pay /ˈhɒl.ə.deɪ, peɪ/ Tiền lương ngày nghỉ
Sick pay /sɪk, peɪ/ Tiền lương ngày ốm
Pension scheme /’penʃn, ski:m/ Chế độ nghỉ hưu
Pay /peɪ/ Thanh toán
Holiday /ˈhɒl.ə.deɪ/ Kỳ nghỉ
Holiday entitlement /ˈhɒl.ə.deɪ, ɪnˈtaɪ.təl.mənt/ Chế độ nghỉ có lương
Employment /ɪmˈplɔɪ.mənt/ Thuê lao động
Employer /ɪmˈplɔɪ.ər Chủ lao động
Employee /ɪmˈplɔɪ.iː/ Người lao động
Career /kəˈrɪər/ Nghề nghiệp
Boss /bɒs/ Ông chủ
Contract /ˈkɒn.trækt/ Hợp đồng
Labor /ˈleɪ.bər/ Lao động

An Thịnh Phát hy vọng rằng bài viết sẽ giúp bạn dễ dàng ghi nhớ và áp dụng vào thực tiễn một cách nhanh nhất nhé! Và bạn cũng đừng quênCửa hàng bán văn phòng phẩm uy tín, chất lượng hiện nay mà bạn có thể tham khảo là An Thịnh Phát. Dành cho những ai chưa biết, văn phòng phẩm An Thịnh Phát nổi tiếng là nhà phân phối sỉ, lẻ cho các công ty, xưởng sx, nhà bán lẻ hay các vị phụ huynh, học sinh, hàng hóa văn phòng phẩm tại An Thịnh Phátt có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng được nhiều người tin mua. Đặc biệt, An Thịnh Phátcó rất hệ thống phân phối rất rộng lớn, giúp khách hàng mua sắm một cách nhanh chóng, tiện lợi.
An Thịnh Phát là địa điểm uy tín cung cấp các loại văn phòng phẩm chất lượng cho tất cả các khách hàng từ người tiêu dùng cá nhân cho đến các tổ chức, doanh nghiệp với mức chiết khấu cho đơn hàng lớn và khách quen nhập hàng thường xuyên.  theo dõi các bài viết hay và bổ ích tiếp theo của An Thịnh  để tăng thêm kiến thức giao tiếp tiếng anh tại văn phòng cho bản thân.

Thiết kế website bởi webmoi.vn